Category Archives: Chưa phân loại

Thẻ tín dụng ngân hàng

Thẻ tín dụng là gì? (Credit card là gì?) Thẻ tín dụng (credit card) là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thỏa thuận với tổ chức phát hành thẻ. Nói một cách đơn giản, thẻ tín dụng là loại thẻ giúp […]